Now showing items 1-1 of 1

  • Ecologische aspecten bij het bodemsaneringsbeleid in Amsterdam 

    Tenner, W.A.; Belfroid, A.C.; Hattum, A.G.M. van; Aiking, H. (2004)
    Het beleid van de gemeente Amsterdam ten aanzien van bodembescherming is primair gericht op het voorkomen van risico's van bodemverontreiniging voor de mens en op het voorkomen van verspreiding van de verontreiniging(en). ...