De Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde publiceert ieder jaar een aantal Research Memoranda. De UBVU heeft deze serie full text toegankelijk gemaakt vanaf 1994. Daarnaast is een begin gemaakt met het full text toegankelijk maken van proefschriften van FEWEB en werkt de UBVU aan de Tinbergen Discussion Papers. Ook heeft de afdeling AOE materiaal toegevoegd en hebben onderzoekers van de EUR, de VU en de UvA in het kader van het onderzoeksproject Scholar documenten geplaatst. The Faculty of Economics and Business Administration (FEWEB) publishes a number of Research Memoranda each year. The University Library made these series online accessible as of 1994. FEWEB made its first digital theses available and the University Library is working on the Tinbergen Research Memoranda. Finally the FEWEB Department of General and Development Economics added material and researchers working at the Erasmus University Rotterdam, the Vrije Universiteit and the University of Amsterdam added SCHOLAR-related publications.

Recent Submissions

View more