Professor of Earth Sciences, Amsterdam Free University. Specialised in tectonics, lithospheric dynamics, sedimentary basin evolution and sea level change. He always stimulated collaboration of different groups of people, within the university as well as on a national and an international level. Thanks to that attitude Earth Sciences have become one of the top six fields of research in The Netherlands. Hoogleraar Aardwetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam. Gespecialiseerd in tektoniek, lithosfeerdynamica en zeespiegelfluctuaties. Hij heeft altijd de samenwerking tussen verschillende groepen mensen, zowel binnen de universiteit als nationaal en internationaal, gestimuleerd. Mede daarom is Aardwetenschappen nu uitgegroeid tot één van de zes top onderzoeksgebieden in Nederland.

Recent Submissions

View more