Show simple item record

dc.contributor.authorTenner, W.A.
dc.contributor.authorBelfroid, A.C.
dc.contributor.authorHattum, A.G.M. van
dc.contributor.authorAiking, H.
dc.date.accessioned2004-02-02T13:46:03Z
dc.date.available2004-02-02T13:46:03Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1871/1685
dc.description.abstractHet beleid van de gemeente Amsterdam ten aanzien van bodembescherming is primair gericht op het voorkomen van risico's van bodemverontreiniging voor de mens en op het voorkomen van verspreiding van de verontreiniging(en). Bescherming van het ecosysteem wordt wel in de urgentiesystematiek betrokken, maar speelt een relatief ondergeschikte rol. De centrale doelstelling van dit rapport is na te gaan wat er bekend is over de effecten van bodemverontreinigende stoffen op bodemecosystemen in Amsterdam. De belangrijkste geconstateerde bodemverontreinigingen zijn lood, kwik, arseen, koper, zink, olie, benzeen en op enkele specifieke locaties ook polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) en polychloorbiphenylen (PCB's). Vervolgens is beschreven welke effecten optreden bij de aandachtssoorten die leven in of op een bodem verontreinigd met de geselecteerde aandachtsstoffen in concentraties hoger dan de Eco Interventiewaarde. Het rapport wordt afgesloten met enige aanbevelingen voor nader onderzoek.en
dc.format.extent343002 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofseriesIVM-rapport;R-97/08
dc.subjectBodemsaneringen
dc.subjectEcologieen
dc.subjectOverheidsbeleiden
dc.subjectGemeentenen
dc.titleEcologische aspecten bij het bodemsaneringsbeleid in Amsterdamen
dc.typeResearch paperen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record